رم 4 گیگ DDR3

رم 4 گیگ DDR3

رم 4 گیگ لپ تاپ ddr3 با مارک های مختلف از جمله سامسونگ ، هاینیکس ، کینگستون ، کورشیال و.... معمولا برای استفاده های دفتری نظیر مجموعه آفیس ، فیلم و عکس و موزیک ، باز کردن تب های اینترنت زیر 30 عدد ، ویرایش عکس کمتر از 10 عکس همزمان با حجم متوسط و بازیهای سطح پایین از قبیل استراتژیکی در صورتی که کارت گرافیک توانایی آنرا داشته باشد ، مناسب است
400،000 تومان مشخصات کامل
رم 8 گیگ DDR3

رم 8 گیگ DDR3

رم 8 گیگ لپ تاپ ddr3 با مارک های مختلف از جمله سامسونگ ، هاینیکس ، کینگستون ، کورشیال و.... معمولا برای امور دفتری و مهندسی در سطوح مختلف پر حجم و کم حجم از جمله اتوکد و... ، باز کردن بیش از 30 صفحه وب بروزر ، ویرایش بیش از 10 عکس با حجم متوسط ، بازیهای با گرافیک متوسط در صورتی که کارت گرافیک توانایی آن را داشته باشد ، و طبیعتا کلیه کارهایی که رم 4 گیگ توانایی آنرا دارد ، مناسب است.
700،000 تومان مشخصات کامل
رم 1 گیگ DDR2

رم 1 گیگ DDR2

رم 1 گیگ DDR2 با مارک های مختلف از جمله سامسونگ ، هاینیکس ، کینگستون ، کورشیال و....
70،000 تومان مشخصات کامل
رم 2 گیگ DDR2

رم 2 گیگ DDR2

رم استوک 2 گیگ DDR2 با مارکهای مختلف از جمله سامسونگ ، هاینیکس ، کینگستون ، کورشیال و....
100،000 تومان مشخصات کامل
رم 2 گیگ DDR3

رم 2 گیگ DDR3

رم استوک 2 گیگ DDR3 با مارک های مختلف از جمله سامسونگ ، هاینیکس ، کینگستون ، کورشیال ، اسکای هاینیکس و....
120،000 تومان مشخصات کامل
رم 4 گیگ DDR3-L

رم 4 گیگ DDR3-L

رم 4 گیگ DDR3-L با مارک های مختلف از جمله سامسونگ ، هاینیکس ، کینگستون ، کورشیال و....
400،000 تومان مشخصات کامل
رم 8 گیگ DDR3-L

رم 8 گیگ DDR3-L

رم 8 گیگ DDR3-L با مارک های مختلف از جمله سامسونگ ، هاینیکس ، کینگستون ، کورشیال و....
8،000،000 تومان مشخصات کامل