روش های پرداخت - استوک شاپ

شماره کارت

5022-2910-9217-9702


شماره حساب

336-100-10011502-1

بنام مرتضی رمضانی

لطفا پس از پرداخت جمع کل فاکتور ، با شماره های ذکر شده در سایت تماس حاصل نمایید تا در اسرع وقت کالای سفارش داده شده ، ارسال شود

<