داک استیشن Dell

داک استیشن Dell

داکینگ استیشن ها ارتباطات کابلی را آسان تر می کنند . در واقع پورت های USB تبدیل به چندین پورت دیگر می شوند و در یک داک استیشن قرار می گیرند .

تماس بگیرید